Mincovna


PRAŽSKÁ MINCOVŇA

Mincovníctvo patrilo v českých krajinách vždy k veľmi dôležitým výrobným odborom. Právo raziť mince patrilo panovníkovi, preto prvé kovové peniaze vznikali v Prahe, meste českých kniežat a neskôr kráľov. Najstaršími českými platidlami boli denáre, ktorých výroba sa datuje už do druhej polovice ôsmeho storočia. Poslaním súčasnej Pražskej mincovne a.s. je obnoviť a ďalej rozvíjať túto tisícročnú tradíciu českých mincí razených v Prahe.

Výroba razidel pomocí laserového paprskuPražská tradícia razby mincí je síce staršia ako viedenská. Praha, toto prekrásne a obdivované mesto, však nemala to šťastie, aby sa v nej razilo nepretržite. Naposledy bola činnosť Pražskej mincovne prerušená v roku 1856 a výroba mincí sa za vlády rakúskeho rodu Habsburgovcov sústredila do Viedne. 

Pražská mincovna a.s. má dnes sídlo v Obecnom dome v Prahe na námestí Republiky. Novodobá pražská mincovňa sa stala najmladšou európskou mincovňou a je zrejme aj vôbec najmladšou mincovňou na svete. 

Tradičné kráľovské remeslo tak v dielňach pražskej mincovne opäť ožíva. V ateliéroch sochárov, ktorí pre ňu pripravujú k realizácii úchvatné výtvarné návrhy sa tvorí nová epocha českého mincovníctva. Naša produkcia nie je veľká, ale našla si rýchlo svojich obdivovateľov v Ázii, Arabských krajinách i Amerike. Mince a medailóny, ktoré tu vznikajú majú mimoriadnu umeleckú hodnotu. 

Naším cieľom je vytvárať vynikajúce, jedinečné umelecké diela. Osobitný dôraz kladieme nielen na výtvarné spracovanie našich medailí, umelecké a originálne prevedenie, ale predovšetkým na precíznu prácu rytcov pri príprave samotných razidiel. Spolupracujeme preto s najvýznamnejšími sochármi, maliarmi, aj kovotepcami. Našu schopnosť použiť pri ich Počítačem řízené obrábění razidelnávrhu rôzne výtvarné štýly nám pomáha udržať spoluprácu s päťdesiatkou skúsených a renomovaných českých medailérov. Dôležitá je preto aj naša spolupráca so študentami Strednej umeleckej školy a Vyššej odbornej školy v Jablonci nad Nisou, ktorá ako jedna z mála medailérskych škôl v Európe, vychováva novú generáciu umelcov pracujúcich v odbore razené mince a medaile.

Od kresby, prvého návrhu, cez prípravu sadrových modelov až po starostlivé rytie všetkých, aj tých najmenších detailov do razidla pracujeme tradičnými, stáročiami preverenými postupmi: Tie neustále zdokonaľujeme. Pri samotnej razbe využívame všetky poznatky modernej vedy. K opracovaniu razidiel používame počítačom riadené frézy alebo laserový lúč, k ich lešteniu do zrkadlového lesku špeciálne diamantové zrnká veľkosti desatín mikrónu. Ich kalenie prebieha vo vákuu. Našou snahou je, aby každá minca ktorú z našich razidiel vyrobíme, bola po všetkých stránkach dokonalá a unikátna.

Aj preto ich razíme predovšetkým z drahých kovov ako je zlato, striebro a platina. K razbe vyberáme vždy len materiál najvyššej čistoty označený minimálne rýdzosťou 999. Medaily sú často razené len v obmedzenom počte kusov a dodávajú sa s certifikátom. Najvzácnejšie razby sú navyše číslované na hrane. 

Výroba razidelSme hrdí na to, že kvalita našej práce je inšpiráciou pre ostatných a veľmi si ceníme dôveru našich zákazníkov, ktorí nám zverili realizáciu svojich vlastných mincí a medailónov.

Na týchto stránkach môžete sami posúdiť výsledok našej práce.