Mincovna

RAZÍME VÁŠ ÚSPĚCH

Ručně leštěné medaile z Pražské mincovny.
Reprezentativní, ceremoniální dar.

Investiční zlato

S medailí se předává hodnota neměřitelná běžnými penězi. Respekt. Úcta. Uznání. Medaile je nositelkou vyšších hodnot a ideálů.

EutitNechejte se inspirovat touto pamětní ražbou i vy. Připravíme vám unikátní výtvarné dílo, které bude navěky připomínat významné milníky vaší společnosti. Ponese vaši značku, vaše úspěchy, vaše myšlenky, váš odkaz...

EUTIT

Novodobá historie firmy EUTIT se váže na privatizaci původně státního podniku. Společnost byla zprivatizována v roce 1995 formou přímého prodeje skupině společníků, která byla tvořena převážně dlouholetými pracovníky podniku. V tomto období došlo ke znovuvzkříšení kanalizačního programu. Firma navázala na úspěchy z 50. let a začala znovu vyrábět žlaby a další odlitky z taveného čediče pro tento účel použití. Tím se zkompletovala dnešní podoba výrobního programu, který má tři hlavní pilíře – potrubí, dlaždice a právě výrobky pro kanalizace. Firma v současnosti stabilně dosahuje ročních obratů přes 200 mil. Kč, zaměstnává cca 200 pracovníků. EUTIT vyváží své výrobky do celého světa a neustále se snaží pronikat i do netradičních oblastí, je otevřený potřebám zákazníků a díky tomu stále vyvíjí nové výrobky ať již pro jejich uplatnění v průmyslu či v architektuře. Historie tavení čediče ve firmě EUTIT sahá do roku 1951, kdy se začalo, tehdy ještě ve starém závodě, s odléváním trub určených pro těžební průmysl (potrubní doprava uhlí). Vůbec prvním výrobkem byla čedičová roura o průměru 180 mm a délce 330 mm. První dlaždice byla odlita v roce 1953. Výrobní sortiment se začal postupně rozšiřovat přes odlitky lité do písku (oblouky, dlaždice) až po dlaždice lité do kovových kokil. Délka trub se prodloužila na 500 mm, což dodnes zůstalo standardem. V roce 1957 došlo ke změně zdroje základní suroviny, začal být používán čedič z lomu Slapany. Chemické a mineralogické složení základní suroviny má významný vliv na kvalitu odlitků. Čedič z nového ložiska byl z tohoto pohledu vhodnější, než původně používaná surovina. To umožnilo další rozvoj výroby a vybudování nového závodu s vyšší výrobní kapacitou, aby mohla být pokryta rostoucí poptávka. Výroba v novém závodě byla zahájena v roce 1969. V tomto závodě vyrábí firma EUTIT dodnes. Výrobní technologie prošla značnými vylepšeními a je zdokonalována prakticky kontinuálně. Výrobní sortiment EUTITu dnes čítá téměř 20 tisíc různých druhů výrobků a roční výroba čediče dosahuje 15 až 17 tisíc tun.