Mincovna

RAZÍME VÁŠ ÚSPĚCH

Ručně leštěné medaile z Pražské mincovny.
Reprezentativní, ceremoniální dar.

Investiční zlato

S medailí se předává hodnota neměřitelná běžnými penězi. Respekt. Úcta. Uznání. Medaile je nositelkou vyšších hodnot a ideálů.

ZLATÁ KORUNANejlepší finanční produkty roku
ZLATÁ KORUNA soustřeďuje na svých stránkách nabídku finančních produktů od převážné většiny poskytovatelů finančních služeb. Zlatá koruna tak představuje jakési Zlaté stránky finančních produktů. Tyto stránky vám pomohou orientovat se v současné nabídce na trhu a zvolit takový produkt, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům a potřebám.

Na Zlaté koruně máte nejen možnost jednotlivé produkty navzájem porovnávat, ale ověřit si rovněž, jak produkty hodnotí odborníci i široká veřejnost v rámci prestižní soutěže Zlatá koruna. Tím jsou tyto stránky oproti jiným jedinečné a výjimečné. Soutěž Zlatá koruna je od roku 2003 respektovaným měřítkem kvality finančních produktů na českém trhu a to, jak produkty hodnotí renomovaní odborníci, může být pro vás cennou informací.

Samotný název Zlatá koruna je velmi přiléhavým symbolickým označením pro finanční produkty, které prokazují punc kvality a patří k nejlepším na trhu. Takto již řadu let toto ocenění vnímá veřejnost i odborníci a lze je považovat za zavedenou značku.

Zlatá koruna je specificky českým fenoménem. Tím, že jde o soutěž otevřenou pro všechny finanční společnosti, má pevná pravidla a produkty hodnotí nezávislí odborníci, je v současných podmínkách finančních trhů zcela ojedinělá.

Zlatá koruna je výjimečná i díky počtu hodnotitelů - odborníků sdružených ve Finanční akademii. Finanční akademie má kolem 350 členů. Je to velice reprezentativní zastoupení ekonomických odborníků, publicistů a zástupců akademické sféry.

Kromě odborníků sdružených ve Finanční akademii hodnotí v soutěži Zlatá koruna v samostatné anketě finanční produkty také široká veřejnost.

Zlatá koruna je oproti jiným soutěžím zcela ojedinělá, neboť hodnotí veškeré produkty z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a ostatních finančních služeb, které jsou určeny tzv. retailovým zákazníkům (fyzické osoby). Od roku 2004 bylo hodnocení rozšířeno o produkty pro malé a střední podnikatele, kteří představují významný segment na finančním trhu.

Od roku 2007 (5. ročník) jsou vyhlašovány nad rámec základních produktových kategorií, kterých je nyní 14, dvě hlavní ceny - Novinka roku a Cena veřejnosti. Od roku 2008 je jako hlavní cena vyhlašována také Cena podnikatelů pro nejlepší finanční produkty pro malé a střední podniky.

O Novince roku hlasují členové odborné poroty - Finanční akademie. Nominovány mohou být pouze produkty, jež byly uvedeny na český trh v průběhu posledního roku. Cílem je ocenit nové inovativní produkty, které výrazně přispívají k rozvoji českého finančního trhu.

V Ceně veřejnosti rozhodují svým hlasováním sami klienti o tom, které produkty napříč všemi kategoriemi považují za nejlepší. Hlasování probíhá ve dvou kolech. V prvním nominačním kole je možné prostřednictvím serveru www.zlatakoruna.info nominovat jakýkoli finanční produkt, který je v dané chvíli dostupný na českém trhu. Dvacet produktů s největším počtem nominací postupuje do druhého kola, v němž se hlasuje kromě internetu také prostřednictvím SMS zpráv.

V Ceně podnikatelů se produkty nenominují a hlasování probíhá v jednom kole prostřednictvím serveru www.zlatakoruna.info.

Kompletní výsledky Zlaté koruny jsou zpravidla vyhlašovány v červnu daného roku. Nejlépe hodnocené produkty v každé kategorii, které na základě obdrženého počtu bodů od hodnotitelů obsadí první, druhé a třetí místo, získávají ocenění v podobě Zlaté, Stříbrné a Bronzové koruny.

Od roku 2007 se pravidelně konají Fóra Zlaté koruny, která reagují na aktuální otázky a problémy z oblasti ekonomiky a financí. Tato diskusní setkání za účasti politiků a špičkových odborníků si vybudovala vysoké renomé a široký mediální ohlas. Mimořádnou odezvu získala Fóra Zlaté koruny tím, že se zaměřila na řešení klíčových otázek současné doby, především dopadům finanční a ekonomické krize a hledání cest dalšího ekonomického vývoje. Dnes patří Fóra Zlaté koruny k nejvýznamnějším a nejprestižnějším akcím tohoto druhu v České republice.


Organizátoři soutěže finančních produktů Zlatá koruna si vybrali pro výrobu medailí pro oceněné Pražskou mincovnu.

Soutěž Zlatá koruna je od roku 2003 respektovaným měřítkem kvality finančních produktů na českém trhu a to, jak produkty hodnotí renomovaní odborníci, je zdrojem informací pro širokou veřejnost.