Mincovna

RAZÍME VÁŠ ÚSPĚCH

Ručně leštěné medaile z Pražské mincovny.
Reprezentativní, ceremoniální dar.

Investiční zlato

S medailí se předává hodnota neměřitelná běžnými penězi. Respekt. Úcta. Uznání. Medaile je nositelkou vyšších hodnot a ideálů.

KB Penzijní společnostNechejte se inspirovat touto pamětní ražbou i vy. Připravíme vám unikátní výtvarné dílo, které bude navěky připomínat významné milníky vaší společnosti. Ponese vaši značku, vaše úspěchy, vaše myšlenky, váš odkaz...

KB PENZIJNÍ SPOLEČNOST

KB PS vznikla transformací Penzijního fondu Komerční banky (PF KB) na základě zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Účastníci a příjemci dávek z PF KB se tak ze zákona stali účastníky KB transformovaného fondu, který je obhospodařován KB Penzijní společností. Objem spravovaných prostředků ve výši 57,5 mld. Kč podle metodiky APS řadí KB Penzijní společnost mezi nejsilnější penzijní společnosti na trhu. Jediným akcionářem KB PS je Komerční banka, a.s. Finanční síla a stabilita akcionáře, významné postavení na českém trhu a dlouholeté zkušenosti z působení na trhu penzijního připojištění, jsou zárukou bezpečného spoření na stáří pro širokou skupinu obyvatel ČR. KB Penzijní společnost působí prostřednictvím široké sítě kontaktních míst a poradců na celém území ČR. Na všech pobočkách Komerční banky mohou klienti uzavřít smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, provádět v nich změny nebo získat o spoření na penzi informace. Obsluha účastníků KB Penzijního spoření probíhá v celém rozsahu bezplatně a vyhoví každému nezávisle na místě jeho bydliště nebo zaměstnání.