Mincovna

RAZÍME VÁŠ ÚSPĚCH

Ručně leštěné medaile z Pražské mincovny
cenou soutěže Diamanty českého byznysu.

Diamanty

S medailí se předává hodnota neměřitelná běžnými penězi. Respekt. Úcta. Uznání. Medaile je nositelkou vyšších hodnot a ideálů.

DiamantyNechejte se inspirovat touto pamětní ražbou i vy. Připravíme vám unikátní výtvarné dílo, které bude navěky připomínat významné milníky vaší společnosti. Ponese vaši značku, vaše úspěchy, vaše myšlenky, váš odkaz...

DIAMANTY ČESKÉHO BYZNYSU

Ceny Diamanty českého byznysu jsou udělovány na základě žebříčku, sestavovaného vždy ke konci roku analytickými experty společnosti Bisnode na základě objektivních ekonomických ukazatelů za poslední tři roky (letos tedy za období 2015-2017) pro všech čtrnáct krajů České republiky, přičemž za každý kraj jsou oceňovány vždy tři nejlépe hodnocené společnosti. V Moravskoslezském kraji bylo hodnoceno 559 firem, které splnily vstupní kritéria. Do žebříčku vstupují společnosti se sídlem v České republice, které splňují obrat 100 mil. Kč až 5 mld. Kč a mají veřejně dostupné účetní závěrky za poslední tři roky. Kvalitativním kritériem je schopnost firem dostát svým závazkům, což znamená, že hodnocená společnost nesmí být v likvidaci či insolvenčním řízení a současně nesmí být evidována jako nespolehlivý plátce/osoba s pohledávkami státu či dalším subjektům. Za každý ze 14 krajů se stanoví TOP 30 firem s nejlepšími výsledky dle následujících parametrů:

Nárůst tržeb
Nárůst aktiv
ROE – poměru hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu
Běžná likvidita – oběžná aktiva / krátkodobé závazky

Zveřejněno je 10 nejlepších v každém kraji. Objektivní ekonomické ceny jsou udíleny dle regionů vždy třem nejlepším z každého kraje České republiky.

Odbornými garanty celého projektu jsou Univerzita Karlova, ČVUT a Hospodářská Komora České republiky. Analytickým partnerem je společnost Bisnode.

VÝSLEDKY JIHOMORAVSKÝ KRAJ:

 1. ProfiSales s.r.o.
 2. SOLSOL s.r.o.
 3. ARTIN, spol. s r.o.
 4. SH TRANS, s.r.o.
 5. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
 6. SUDOP BRNO, spol. s r.o.
 7. Flowmon Networks a.s.
 8. Kleis, spol. s r.o.
 9. HT Steel, a.s.
 10. UNICOM servis, spol. s r.o.

 

VÝSLEDKY ZLÍNSKÝ KRAJ:

 1. DIOFLEX s.r.o.
 2. KLEMAT CZ s.r.o.
 3. Miroslav Chuděj, s.r.o.
 4. PERPERUNA ECO s.r.o.
 5. GLOBALFOL s.r.o.
 6. Entec Solutions a.s.
 7. STÍN KOVO s.r.o.
 8. MINEWORKS s.r.o.
 9. ALTECH, spol. s r.o.
 10. TEAZ s.r.o.

 

O PROJEKTU

Diamanty českého byznysu jsou projektem společnosti COT media, která se českému podnikatelskému prostředí dlouhodobě věnuje ve vydávaných titulech (COT, Komora, Be the Best). Základním posláním projektu je ocenění nejúspěšnějších podnikatelských subjektů a jejich následná podpora v podobě série networkingových setkávání a propojování podnikatelské sféry i akademického a expertního prostředí.

Projekt navazuje na loňský ročník projektu Diamanty českého byznysu a předchozí ročníky seriálu regionálních setkání, jejichž smyslem bylo pod heslem České firmy a české hlavy spojovat českou vědu s tuzemskými firmami a institucemi.

Odbornými garanty celého projektu jsou Univerzita Karlova, ČVUT, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Hospodářská komora České republiky, podklady k oceněním byly zpracovány renomovanou expertní společností se systémem kreditních ekonomických dat Bisnode.

Titulárním partnerem projektu je Generali Česká pojišťovna, generálním partnerem je ČSOB, hlavním partnerem je společnost Enterprise Investors.

Partnery projektu jsou společnosti Tesla, Česká pošta, Crowe, Alukov, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Korus EU, Deluvis Wealth Management, Altro Management, Asociace rodinných firem, Pavelka Partners, Škofin, Nobless Czech, Pražská mincovna, sklárna Rückl, À la Maison.